Qi Gong
Qi Gong is één van de therapievormen van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het woord Qi (letterlijk: lucht) staat voor 'levensenergie'. Gong betekent 'verkregen door volharding en oefenen'. Qi Gong kan dus vertaald worden als 'Het beheersen van en werken met levensenergie'.Het doel van Qi Gong is Qi in het lichaam te cultiveren en versterken. Volgens de traditionele chinese geneeskunde heeft ieder mens levensenergie in het lichaam die Qi wordt genoemd. Door deze energie te versterken en door het lichaam te laten stromen kan men zijn gezondheid verbeteren.

De oefeningen van Qi Gong zijn erop gericht Qi beter te laten circuleren en blokkades op te heffen. Hierdoor zullen kwalen verdwijnen en kunnen ziektes voorkomen worden. Daarnaast kan het beoefenen van Qi Gong op hoog niveau celdegeneratie vertragen zodat het leven verlengd kan worden. De drie belangrijkste aspecten van Qi Gong zijn de lichaamshouding en lichaamsbeweging, de ademhaling en de geest (voorstellingsvermogen). Elk alspect heeft een andere uitwerking op het menselijk lichaam. Qi Gong is in China een algemeen geaccepteerde wetenschap en er zijn veel chinese ziekenhuizen die in hun behandeling Qi Gong gebruiken.

Er zijn verschillende niveaus waarop Qi Gong kan worden uitgevoerd. Er is de martiale Qi Gong waarbij de Qi naar een bepaalde plaats van het lichaam wordt gestuurd om een klap op te kunnen vangen. Daarnaast is er de medische Qi Gong die gericht is op het genezen en gezond houden van het lichaam. Een derde niveau is het meditatieve niveau waarbij men streeft de menselijke Qi te verenigen met de kosmische energie. Dit is het hoogste niveau waarop Qi Gong beoefend kan worden. Binnen de Qi Gong zijn er verschillende technieken die verschillende uitwerking hebben. Sommigen beïnvloeden een specifiek orgaan, anderen het hele lichaam.

Qi Gong kan vele ziekten genezen en kwalen verzachten. Zo heeft het een positieve uitwerking op onder andere stress, vermoeidheid, reuma, artrites en soms ADHD. Ook aandoeningen aan de organen kunnen verminderen of verdwijnen. Daarnaast zal men door het beoefenen van Qi Gong ook mentaal veranderen. Men wordt rustiger en alerter, kan spanning van zich afzetten en zit beter in zijn vel. Het concentratievermogen en de creativiteit zullen ook gestimuleerd worden. Qi Gong kan door iedereen worden uitgevoerd. Door het beoefenen ervan zal uw lichaamshouding verbeteren Lichaam en geest zullen ontspannen en de organen zullen optimaal gaan functioneren.

Huang Di zei: "Ik hoorde over mensen uit vroegere tijden, als onsterfelijk beschouwd. (...) Zij haalden extracten uit de natuur en beoefenden Qigong en verschillende rek- en ademhalingstechnieken en visualisatietechnieken om lichaam en geest te integreren (...)."
Qi Bo antwoordde: "De onsterfelijken focusten en verfijnden hun mentale energie, en brachten een harmonie tussen hun lichaam en de omgeving tot stand. Hierdoor toonden zij niet de kenmerken die typerend zijn voor het ouder worden en konden ze hun leven verlengen."(-Neijing)